Trk gecesi

Trk gecesi

Trk gecesi

Trk Gecesi

Genellikle Avanos ve Uçhisar’daki mekanlarda düzenlenen Kapadokya Türk gecesi 3 yada 4 saate yay?lm?? bir program. Kapadokya’n?n eski hanlar?nda veya ma?ara tabir edilen kayadan oyma mekanlarda ikram edilen yemekler ondan sonra ba?l?yor gece.
Türk kültürünün en önemli ritüellerinden k?z isteme ve gelin alma danslar aras?na serpi?tirilmi? ve izlemekten keyif alaca??n?z teatral bölümler. Kapadokya Türk gecesi denilince akla ilk gelenlerden oryantal gösteriler ise ?ovun olmazsa olmaz?. Dansözler her ne kadar Araplardan kültürümüze s?zsalar da bizim e?lencemizde de önemli bir yere gelip oturmu?. Belki de ?ovun en kan?n?z? kaynatan bölümü de bu olacak ve piste f?rlay?p sizde bu dansa ortak olacaks?n?z. ?ovu en komik k?lan ve süre vakit gülme krizlerine sokan da dansözle birlikte meydana getirilen amatör danslar olacak ki, bu bazen masadan izleyen, bazen de dans etmeyi deneyen hepimiz için e?lenceli dakikalar demek! Do?al ?ov aralar?nda kulaklar?n pas?n? silen Türk müzi?inin sevilen örneklerini de canl? olarak dinleyip sesiniz güzel olsun olmas?n e?lik de ediyorsunuz. Kapadokya Türk gecesi finali Kafkas dans gösterisiyle oluyor. Ard?ndan ise final kutlamas? kat?l?mc?s?n?n çok oldu?u oyun havalar?yla yap?l?yor.
Kapadokya Türk gecesi genellikle kalabal?k turist gruplar için düzenleniyor ve 200 ila 1000 fert kapasiteli büyük restaurantlarda yap?l?yor. Fakat ailenizle bile gitseniz de siz de rahatl?kla dahil olabiliyor, ister yemekli ister yemeksiz paketlerden birini seçebiliyorsunuz. Bölgede Türk gecesi düzenleyen azca say?da mekan?n olmas?ndan dolay?, önceden rezervasyon yapm?? oldurmak gerekiyor. Gece e?lencesi için otel transferleri ayarlamak da önemli, isterseniz otelinizle isterseniz organizasyonu düzenleyen i?letme ile görü?ebilirsiniz. Rezervasyonu acentelerden yapm?? oldurd???n?zda Kapadokya Türk gecesi tutarlar?na transferi de dahil ediyorlar. E?er kendi imkanlar?n?zla gidecekseniz, mesafe olarak en fazla 15 km yol olaca??n? varsayd???m?zda taksinin tek yön fiyat? 50 tl’yi geçmiyor, bu da ufak bir hat?rlatma!

ETİKETLER