Jeep Safari

Jeep Safari

Jeep Safari

Jeep Safari

Do?ayla ba? ba?a dolu dolu bir gün e?lence ve adrenalin istiyorsan?z tam sizlik bir tur JEEP SAFAR?.Öncelikle sizleri hala buram buram tarih kokan Tlos'a götürüyoruz.?çerisinde gezerken tur rehberimizin sizlere o tarihin en kahraman komutan? BELLEREOHENTES ile uçan at PEGASUS un CH?MERA ad?ndaki canavara kar?? kazand??? zaferin tasvir edilmi? oldu?u kaya mezarlar? hakk?nda verecek oldu?u bilgiler e?li?inde sizleri alabal??? ile me?hur do?as? ile e?i olmayan olan restorant?m?za lezzetli bir ö?le yeme?i için davet ediyoruz.

?kinci dura??m?z olan YAKAPARK naturel orman park?n? ziyeret ederken köylü kad?nlar?n yapt??? gözlemelerden tadabilir,Alabal?k çiftli?ini ziyaret ederken so?uk so?uk akan sular?n f?s?ldad??? melodiler e?li?inde birazc?k da olsun dinlenebilirsiniz.
SAKLIKENT turumuzun en özel ziyaret alan? ortalama 18 km uzunlu?unda 300 m yüklekli?i e?i olmayan bir atmosfere haiz olan bu kanyonun sizleri büyüleyece?inden inan?r?m.Ortalama 1,00 saat kanyonda yürüyebilir , funny rafting yaparakta gününüze ayr? bir adrenalin katabilirsiniz.Turumuzun en kirli dura?? da çamur banyosu tüm bunlaryla killi çamurdan olu?an cilt hastal???na iyi geldi?i malum çamur banyosunda geri dönü? yolculu?una ç?kmadan önce vaktimizi de?erlendiriyor ve sizleri ÇALI? plaj?n?n o müthi? gün bat?m?n?n izlendi?i sahile getiriyoruz.Birazc?k dinlenmek ve yüzmek için son f?rsatlar? de?erlendirip sizlere veda ediyoruz...

ETİKETLER