Dalyan Turu

Dalyan Turu

Dalyan Turu

Dalyan Turu

 Dalyan Turu Sizlere önerebilece?imiz tarihi ve do?as?yla iç içe olan en kapsaml? turlar?m?z aras?nda yer al?r. Sabah saatlerinde bulu?mam?z?n ard?ndan bir buçuk saatlik bir araç yolcu?u yap?l?r. Yolculuk esnas?nda araçta bulunan rehberimiz sizlere Fethiye ve ça?ama bölgeleri hakk?nda data verir. Dalyan liman?na ula?m?? oldu?um?zda sizi bekleyen teknemiz ile yolculu?unuz ba?lar. Yapacak oldu?umuz Dalyan Tekne Turu’nda ilk dura??n?z Dalyan Kaya mezarlar?d?r. Mezarlar ve çevresi hakk?nda rehberimizin verdi?i bilgilerden sonra bolca bol foto?raf çekmeniz için dinlenme molas? verilir. Dalyan’da ya?am su ile özle?le?ir. Bir çok filmlere mevzu olan Dalyan nehri, nesli tükenmette olan caretta caretta (deniz kaplumba?as?) ve mavi yengeçler ile de ünlüdür.Kaplumba?a plaj? olarak da malum Türkiye'nin en güzel plajlar?ndan olan yedi buçuk kilometere uzunlu?undaki Dalyan ?ztuzu Plaj? nda yüzebilir yahut güne?in ve kumsal?n keyfin? ç?kara bilirsiniz. ?ztuzu Plaj?n'dan sonra Dalyan nehrinin k?y?s?nda bulunan restoran?m?zda aç?k büfe ö?le yeme?inin arkas?ndan, ?ifal? Kapl?calar ve Dalyan Çamur Banyolar?ndan faydaland?ktan sonra Dalyan Turumuzu tamamlay?p günün nihayetinde sizleri otelinize b?rak?p bir sonraki turumuzda yeniden görü?mek üzere sizlere veda ediyoruz.

ETİKETLER